Elevatorji - vertikalni transport

Prenašanje bremen v vertikalni smeri je pomemben del kompleksnih manipulacijskih sistemov, ko se tovor prenaša na različnih nivojih v isti etaži ali medetažno (floor-to-floor).

Glavni tipi vertikalnega transporta so:

VERTIKAL AS. Namenjeni prenašanju bremen (zlasti škatel in tray-ev) v vertikalni smeri navzgor (AS- ascending).

VERTIKAL DES. Namenjeni prenašanju bremen (zlasti škatel in tray-ev) v vertikalni smeri navzdol (DES- descending).

Elevatorji Vertikal zavzamejo malo prostora in delujejo v sistemih z avtomatskim dovodom in odjemom produktov. Možna samostojna aplikacija z ročnim nalaganjem in odvzemom.   

ELEVATOR PAL. Namenjen je dviganju in spuščanju polnih palet v skladiščnih sistemih. Pretežno deluje v kombinaciji z dovodnimi in odvodnimi verižnimi in valjčnimi transporterji.