Polžni transport

Polžni transport je namenjen čistemu in brezprašnemu transportu sipkih tovorov v razsutem stanju. Konstrukcijo naših polžnih transporterjev sestavlja žleb, ki je lahko koritaste ali cevne oblike, znotraj tega je vgrajena polžnica, ki ob vrtenju deluje kot Arhimedova spirala (točka, ki potuje okrog izhodišča se oddaljuje sorazmerno s kotom).

Vrste polžnih transporterjev

Polžne transporterje razmejujemo:

Tovor lahko s polžnimi transporterji prenašamo v vodoravni ali poševni smeri. Polžni transport v poševni smeri je sicer ekonomsko zelo sprejemljiva metoda transporta in dviganja materiala hkrati. Seveda pa morajo biti zato zagotovljeni prostorski pogoji, večji nagibi v poševni smeri pa pomenijo tudi manjše kapacitete, zato vselej smotrno projektiramo samostojne enote ali transport v kombinaciji z elevatorji.