Projekti na ključ

Projekti na ključ so sistemi celovitega projektnega vodenja, v katere je naše podjetje involvirano od faze projektiranja, nabora tehnološke opreme, krmiljenja tehnoloških postrojenj, vse do nadzornega uporabniškega sistema in zagotavljanja dokumentacije po tehnoloških in gradbenih standardih ES.

 

Projekte delimo na manjše projekte, v katere integriramo pretežno lastne storitve in tehnološke enote, ter na projekte, na katerih smo si nabrali neprecenljive izkušnje in kjer sodelujemo s prvovrstnimi partnerji.

 

Med lastne projekte na ključ štejemo

- zadnje dele linij na ključ »End-of-line packaging« po meri in za zelo širok spekter industrij.

- celovite pakirne in manipulacijske sisteme (primarnega in sekundarnega pakiranja ter manipulacije) za industrijsko pakiranje sipkih materialov in granulatov.

- kompleksne manipulacijske sisteme za farmacevtsko industrijo z validacijsko dokumentacijo.

 

V projektih na ključ v sodelovanju s strateškimi partnerji pa sodelujemo z zaupanja vrednimi partnerji, ki so v projekte vključeni bodisi s svojimi kompetentnimi storitvami, bodisi z njihovo tehnološko opremo, ki jo integriramo v celovite proizvodne procese. Pri slednjem gre zlasti za procesno opremo, ki je ne izdelujemo sami. Gre zlasti za postrojenja za proizvodnjo različnih tipov granulatov (lesnih peletov, reciklaže, proizvodnje hrane za živali...),  v kombinaciji z inovativnimi energetskimi rešitvami, kakor tudi projekti na ključ v industriji pijač.

 

Robotika Kogler ne prevzame projeta na katerem v sodelovanju s svojimi partnerji ni tehnološko kompetentna in na katerih kupcu ne mora nuditi dodane vrednosti, v kolikor se odloč, da projekt zaupa nam.